en
Innowacyjne narzędzie informatyczne, będące odpowiedzią na rosnące i dynamicznie zmieniające się wymogi regulacyjne rynku finansowego w Polsce.

Zwiększamy skuteczność i efektywność systemu kontroli wewnętrznej

SKUTECZNOŚĆ

EFEKTYWNOŚĆ

Wprowadzenie - dlaczego powstało Compli ?

Widząc ogrom przepisów, zmian (w szczególności: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach oraz „Rekomendacja H”), które pojawiły się w ostatnim czasie na rynku finansowym, a które banki są zobowiązane wdrożyć, spostrzegliśmy olbrzymie wyzwanie organizacyjne przed osobami zaangażowanymi w system kontroli wewnętrznej. Identyfikacja i utrzymanie aktualnej listy procesów istotnych, mechanizmów kontrolnych oraz celów szczegółowych i ich udostępnienie wszystkim zainteresowanym osobom, planowanie i monitorowanie wymaganych weryfikacji i testów, wdrażanie planów naprawczych, współpraca miedzy wieloma komórkami organizacyjnymi, praca z różnymi formatami plików końcowych, to tylko niektóre bolączki osób zaangażowanych w system kontroli wewnętrznej. Wiele z tych wyzwań można zaadresować narzędziem informatycznym. Dlatego stworzyliśmy COMPLI. Opracowując naszą aplikacje zależało nam na tym, by była ona tak przyjemna w użytkowaniu, jak systemy klienckie banków. Postawiliśmy na to, by była ona intuicyjna, estetyczna i nowoczesna. Użytkownik jest „prowadzony za rękę”, łatwo odnajduje potrzebne informacje, zadania są uporządkowane. Koniec analizy tysiąca plików, ręcznego zbierania danych czy pilnowania terminów – z Compli osiągniesz HARMONIĘ ZGODNOŚCI.

Compli udostępniany jest w chmurze jako usługa SaaS (Software as a Service) lub w infrastrukturze klienta.

Tworząc nasz system stosowaliśmy najlepsze praktyki programistyczne, użyliśmy nowoczesnych technologii, zwracaliśmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo, stosując się do wymogów Rekomendacji D. System obecnie zbudowany jest z 2 modułów. Dostęp do danych jest szyfrowany i zależy od przypisanej w systemie roli. W aplikacji wykorzystywane jest wersjonowanie rekordów i pełne śledzenie zmian. Współpracuje ona z aplikacją pocztową MS Outlook, wysyła notyfikacje mailowe oraz pozwala na integracje uwierzytelniania z firmowym Active Directory.

Moduł I

Wdrożenie Zgodności

Aplikacja ułatwia wdrażanie przepisów prawa i wymogów regulacyjnych. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności jest systemowe i zautomatyzowane. Centralna biblioteka dokumentów, definicji oraz przypisów daje użytkownikom pełen dostęp do bieżącej informacji na temat wprowadzonych przez nadzorcę zmian.

Narzędzie umożliwia wgląd w aktualny status zgodności organizacji względem konkretnej normy lub względem wszystkich regulacji dla danej instytucji. Pozwala na szybkie raportowanie statusów wdrożenia zgodności i monitorowanie postępu wykonania poszczególnych zadań. Zaszyte w aplikacji predefiniowane raporty usprawniają proces przygotowania dokumentacji dla nadzorcy.

Moduł II

Matryca Funkcji Kontroli

Aplikacja automatyzuje zarządzanie Matrycą Funkcji Kontroli oraz planowanie i monitorowanie czynności wynikających z Matrycy. Pozwala na centralizację wszystkich informacji o wykrytych nieprawidłowościach i zaleceniach pokontrolnych. System przeprowadza użytkownika przez cały cykl życia Matrycy.

Począwszy od jej definiowania (cele szczegółowe, procesy istotne, kluczowe mechanizmy kontrolne oraz ich powiązania) poprzez realizacje zadań niezależnego monitorowania, po wykrywanie nieprawidłowości i realizację planów naprawczych. Wartym szczególnej uwagi elementem są intuicyjne dashboardy agregujące najważniejsze informacje o poszczególnych etapach procesu zarówno dla pracowników operacyjnych jak i ról nadzorczych.

Wdrażając COMPLI zyskujesz:

Korzyści regulacyjne

icon-03

SPEŁNIENIE OCZEKIWAŃ
REGULATORÓW

icon-04

OCHRONA PRZED
SANKCJAMI

icon-05

Terminowe wdrożenie
wymogów

icon-06

Przeglądy okresowe
wykonywane na czas

Korzyści zarządcze

icon-07

automatyczne
generowanie raportów

icon-08

szybka i precyzyjna
informacja zarządcza

icon-09

scentralizowane
zarządzanie wiedzą

icon-10

wszystkie niezbędne
informacje dostępne w
jednym miejscu

Korzyści procesowe

icon-11

jasny podział ról
i odpowiedzialności

icon-12

oszczędność czasu
i zasobów

icon-13

użytkownik
prowadzony za "rękę"

icon-14

sprawna
komunikacja

Referencje

  • Miło nam poinformować, że współpraca z firmą ADT Group sp. z o.o. przebiegła wzorowo, zarówno pod kątem merytorycznym jak i wykonawczym. Spółka ADT Group dała się poznać jako wiarygodny oraz rzetelny Partner, implementując oprogramowanie COMPLI w środowisku DNB Bank Polska S.A.

    Jarosław KomierzyńskiDyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, DNB Bank Polska S.A.

Masz pytania? Wypełnij poniższy formularz, oddzwonimy